O P B R E N G S T voor P3W projecten

In het hoofdgebouw van P3W is een eenvoudige toko . Deze is gericht op gasten, toeristen, voorbijgangers, en andere geïnteresseerden. De meeropbrengst is uiteraard bestemd voor dit centrum voor vorming en toerusting van vrouwen . Ook cursisten kunnen via deze toko hun eventueel van huis meegebrachte en/of zelfgemaakte producten verkopen. Zodoende kan een eigen bron van inkomsten ontstaan van waaruit zij een deel van de cursuskosten zelf kunnen financieren. Van andere vrouwen en mannen, uit omringende dorpen, is bekend dat zij via de verkoop van hun producten, met behulp van P3W, een spaarsysteem hebben opgezet.


Foto's: Lolke Osinga / Voor vergroting klik hier

In Nederland
De meeropbrengst van de ook jn Nederland aangeboden stukken geklopte en beschilderde boomschors komt eveneens volledig ten goede aan diverse projecten van P3W.

Het is helaas niet mogelijk om meteen al bij de eerste aanblik het verschil in grootte waar te nemen. Vandaar dan ook dat vooral wordt aangeraden om steeds weer op de juiste afmetingen van het origineel te letten. De hoogte van de gevraagde bijdrage is voornamelijk vastgesteld op basis van dat formaat. Daarnaast is ook het gebruik van speciale motieven en de kleurstelling van invloed op dit bedrag.

Kunstenaars
Van lang niet alle boomschorsschilderingen is bekend wie precies de maker ervan is. Deels komt dit doordat vaak tussenpersonen de kunstwerken bij het P3W – centrum komen aanbieden. Ook komt het voor dat er beschilderde boomschorsen op totaal andere plaatsen worden geschilderd dan die waar de geschilde boombast tot boomschors wordt geklopt. Een van de meest voorkomende namen is die van de kunstenaar ONGGE op het eiland Asei in het Sentanimeer. Een van hen, AUGUS, is waarschijnlijk degene die inmiddels een groot aantal op zijn naam heeft staan. (zie: Augus Ongge).
De kunstenaars krijgen hun aangeboden en goedgekeurde boomschorsen meteen contant uitbetaald. Zij weten dat deze later in de P3W-toko tegen een meerprijs worden doorverkocht. Zij gaan er volledig mee akkoord dat deze extra inkomsten ten goede komen voor de financiering van diverse projecten van P3W.

Ophangen
Een schildering op boomschors kan uiteraard gewoon, dus zonder lijst, worden opgehangen. De meesten echter geven er de voorkeur aan om het kunstwerk te laten inlijsten. Omdat het hier om een natuurproduct gaat, geven zij er de voorkeur aan om het geheel met een verdikte passe-partout, al dan niet in een aangepaste kleur, in te lijsten. Het materiaal blijft zodoende ‘levend' en wordt niet tegen het glas platgedrukt.