W E S T   P A P O E A   (Papua Barat)

West Papoea is de huidige naam voor de meest oostelijk gelegen provincie in Indonesië. In de 16 e eeuw gaven Spanjaarden er de naam NUOVA GUINEA aan. Het leek namelijk erg op Guinee, in West Afrika. Daar woonden mensen met dezelfde, donkere, huidskleur.

Vanaf het begin van de zeventiende eeuw was het een onderdeel van de voormalige Nederlandse kolonie Nederlands Indië. In 1963 gaf de toenmalige president Soekarno dit gebied de naam Irian Barat. Zijn opvolger, president Soeharto, veranderde dit later in Irian Jaya.

 

PAPOEA (Papua)

De naam PAPOEA, Ilha de Papoua, is de naam die vreemdelingen aan dit voor hen toen totaal onbekende land en bewoners hebben gegeven. Naar de betekenis ervan kan men alleen maar gissen. Het zou in ieder geval iets te maken hebben met een specifiek kenmerk van de bewoners: hun kroeshaar.

Anderen denken dat de naam slaaf zou betekenen, omdat sinds eeuwen Papoea's als slaven werden gebruikt en verhandeld. Daardoor werden de woorden Slaaf en Papoea synoniem aan elkaar.

Op Tidore (Molukken) gebruikte men de naam Papoea als een samenvoeging van papa oea, wat zoveel wil zeggen als, geen vader hebbend. Men kende immers de vaders van de slaven niet.