P3W: Centrum voor ontwikkeling en toerusting van vrouwen in WEST PAPOEA (PAPUA BARAT), Indonesië.

De afkorting P3W staat voor 3 keer een P met daarachter een W:

Pusat ( centrum ) Pembinaan ( toerusting ) Pengembangan ( vorming ) Wanita ( vrouwen )

Het is de Indonesische afkorting van een opleiding voor vrouwen in West Papoea. In drie verschillende centra, verspreid over het land, worden jonge vrouwen opgeleid en toegerust tot plaatselijk maatschappelijk werk. Tevens wordt vanuit deze centra onderzoek gedaan naar de positie van vrouwen in kerk en samenleving.

Enkele foto's van het centrum en de mensen aldaar.  Foto's: Lolke Osinga

Er wordt hulp geboden bij het opzetten van kleine bedrijfjes. In twee van de drie centra worden ook alfabetiseringscursussen gegeven. De meeste oud- P3W - ers zijn momenteel werkzaam in een kerkelijke organisatie of bij een overheidsinstantie voor sociaal-maatschappelijk werk. Anderen brengen het geleerde in hun dagelijks leven in praktijk. Een belangrijk onderdeel van de stafwerkzaamheden bestaat dan ook uit het onderhouden van het contact met oud-leerlingen. Hetzij door hen te bezoeken, hetzij door toezending van werkmateriaal. Gebaseerd op de opgedane ervaringen, worden cursussen van korte of langere duur aangeboden. De laatste tijd wordt aanvullend op het cursusmateriaal voorlichting gegeven ter voorkoming en bestrijding van de ziekte AIDS. Uiteraard is er pastorale zorg voor de jonge vrouwen, die vanwege de grote afstanden, ver van huis en houtvuur, tijdelijk in het P3W-internaat moeten wonen om een dergelijke cursus te kunnen volgen.

Na twee jaar van voorbereiding werd al in 1962 (!) in Abepura, dichtbij de provinciehoofdstad Jayapura, het eerste P3W-vrouwencentrum geopend. Sindsdien heeft dit werk zich dermate bewezen dat op nog twee plaatsen een centrum kon worden geopend. Eén in Polimo (Baliem gebied in het Centraal Bergland) en het andere in Teminabuan (Vogelkop).

Overal in West Papoea (het voormalige Nederlands Nieuw Guinea) zijn vrouwen actief betrokken bij de ontwikkeling van hun land en volk. P3W wordt erg gewaardeerd. Misschien wel juist omdat het lesprogramma elk jaar opnieuw wordt aangepast aan de behoeften van de sociaal maatschappelijke situatie. Zo-doende draagt P3W bij aan het zelfbewustzijn van Papoease vrouwen. Vrouwen die bereid zijn om, ook onder de huidige politieke omstandigheden, zich in te zetten voor een hoopvolle toekomst.